Välkommen till Göteborgs Stad!

Denna utbildning ger en övergripande introduktion, både för dig som är nyanställd och för dig som redan arbetar i staden. Introduktionsutbildningen tar omkring en timme att genomföra. Du kan gå igenom allt i ett svep eller ta ett avsnitt i taget.
Sätt på ljudet
Starta
utbildningen
Title